m

לורם איפסום הוא כינוי לטקסט חסר משמעות לחלוטין - הנקרא לפעמים גם דמי טקסט או ג'יבריש - ומיועד להיות ממוקם בסקיצות עיצוביות - של עלונים, מגזינים, מודעות, אתרי אינטרנט וכו' - במקום הטקסט האמיתי הסופי - עד שיהיה טקסט אמיתי.

עדכונים אחרונים
עקוב אחרינו
GO UP

יוני 2018

מסורת הפיוט חיה ונושמת בקהילות רבות המתגוררות בפריפריה של ישראל וירוחם ביניהן. פסטיבל 'פעמי מדבר' מהווה במה מכובדת למסורת הפיוט של הקהילות השונות, תורם תרומה חיונית לחיזוק הקהילות ולחידוש והעמקה של המסורת. ירוחם הינה ישוב רב-תרבותי בנגב ויש בה מרכז אזורי מתפתח של יצירה בתחום היהודית המתחדשת. קיום הפסטיבל בירוחם מחזק לא רק את היישוב ואת העשיה התרבותית בו, אלא תורם לפיתוח הנגב, תוך שיתופי פעולה הדוקים עם כל הגורמים באזור. הפסטיבל מהווה אירוע שיא של למידה ויצירה בתחום הפיוט במערכת

מטרת הפסטיבל בנגב היא לקדם את האזור כמוקד תרבותי מרכזי, עדכני ומשפיע לרווחת כל תושבי הנגב. השאיפה היא לעודד ולהעשיר את התפריט של צרכני התרבות בדרום הארץ ולהעניק היצע של קולנוע דוקומנטרי איכותי שיהיה אטרקטיבי עבור רבדי אוכלוסיה נרחבים. בטווח הארוך יותר הכוונה היא שדוק אביב נגב ירוחם יהפוך במהלך השנים הקרובות למותג מרכזי ומוביל בתחום התרבות בדרום, כזה שיקרב אליו קהלים רבים ככל האפשר מהסביבה הקרובה והרחוקה. הפסטיבל יחזק את האזור ואת הגופים הפועלים בו ע"י הבאת קהל מהמרכז ומרחבי