m

לורם איפסום הוא כינוי לטקסט חסר משמעות לחלוטין - הנקרא לפעמים גם דמי טקסט או ג'יבריש - ומיועד להיות ממוקם בסקיצות עיצוביות - של עלונים, מגזינים, מודעות, אתרי אינטרנט וכו' - במקום הטקסט האמיתי הסופי - עד שיהיה טקסט אמיתי.

עדכונים אחרונים
עקוב אחרינו
GO UP

פסטיבל הפיוט והניגון- פעמי מדבר

מסורת הפיוט חיה ונושמת בקהילות רבות המתגוררות בפריפריה של ישראל וירוחם ביניהן. פסטיבל 'פעמי מדבר' מהווה במה מכובדת למסורת הפיוט של הקהילות השונות, תורם תרומה חיונית לחיזוק הקהילות ולחידוש והעמקה של המסורת. ירוחם הינה ישוב רב-תרבותי בנגב ויש בה מרכז אזורי מתפתח של יצירה בתחום היהודית המתחדשת. קיום הפסטיבל בירוחם מחזק לא רק את היישוב ואת העשיה התרבותית בו, אלא תורם לפיתוח הנגב, תוך שיתופי פעולה הדוקים עם כל הגורמים באזור.

הפסטיבל מהווה אירוע שיא של למידה ויצירה בתחום הפיוט במערכת החינוך ובקהילה, וקטליזטור להמשך והגברה שלהן, דרך מקהלות, חוגי פיוט, שבתות בקשות ועוד, לאורך כל השנה.

פסטיבל הפיוט הוא פרויקט ישובי המובל על ידי הרשות המקומית, המתנ"ס ירוחם, עתיד במידבר וגופים רבים נוספים בישוב ומחוצה לו.

פסטיבל 'פעמי מדבר' מתקיים כל שנה בחול המועד סוכות.